۲۶ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۶
سبد سهام پیشنهادی

داشتن هدف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در خرید سهام، یکی از اصلی‌ترین اصول سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است. در این پست فعالان حرفه‌ای بازار به پیشنهاد سبد سهامی خود با ذکر دلیل جذابیت هر سهم پرداخته‌اند. بدیهی است این تحلیل هیچگونه توصیه جهت خرید و فروش نبوده و به تنهایی معیار مناسبی جهت تصمیم‌گیری نخواهد بود.

*سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان

شرح

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفو

کوتاه مدت

صندق با درآمد ثابت

-

-

۱۰%

میانمدت

سصوفی

 ۱۷، ۷۵۰

۲۲,۰۰۰

رشد سودآوری، P/E پایین

۵%

میانمدت

قرن

 ۲۴، ۶۰۰

۳۰,۰۰۰

رشد فروش و بهبود سودآوری

۵%

میانمدت

پالایش

۷۴، ۱۹۰

۹۰,۰۰۰

P/NAV پایین پتانسیل شرکت های زیر مجموعه

۷%

میانمدت

فولاد

 ۱۱، ۸۶۰

۱۵,۰۰۰

پ بر ای پایین، روند نرخ جهانی

۱۲%

بلند مدت

وسبحان

۲، ۸۲۸

۵,۰۰۰

رشد سودآوری، P/E پایین

۱۰%

بلند مدت

وسپه

۸، ۱۱۰

۱۰,۰۰۰

P/NAV پایین پتانسیل شرکت های زیر مجموعه

۹%

بلند مدت

دکیمی

۱۵، ۵۳۰

۳۰,۰۰۰

رشد سودآوری، P/E پایین، پتانسیل عرضه شرکت های زیر مجموعه

۷%

بلند مدت

فملی

۷۳۸۰

۱۰,۰۰۰

رشد سودآوری، روند نرخ جهانی

۷%

بلند مدت

فسازان

۴، ۱۵۷

۶,۵۰۰

رشد تولید و سودآوری، P/E پایین

۶%

بلند مدت

صندوق مختلط زیتون

-

پوشش ریسک مناسب، پر بازده ترین صندوق مختلط

۱۰%

*کارگزاری بانک دی 

 نگهداری

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

دلایل پرپتانسیل بودن

وزن در پرتفوی

کوتاه مدت

قثابت

۲۰۵۱

۲۳۰۰

· بهبود وضعیت عملیاتی

· ورود پول هوشمند

· افزایش حجم معاملات

۱۰%

کوتاه مدت

تجلی

۱۵۶۴

۱۷۵۰

· رسیدن قیمت به حمایت تکنیکی

· حجم معاملات مناسب در سهم

· حمایت حقوقی از سهم

۱۵%

میان مدت

ودی

۴۰۱۷

۴۷۰۰

· وضعیت تکنیکی مناسب

· وضعیت عملیاتی مناسب

۲۰%

میان مدت

شستا

۹۸۳

۱۲۰۰

· حجم معاملات بسیار بالا

· رسیدن قیمت به حمایت تکنیکی

۱۵%

بلندمدت

وبصادر

۲۱۲۲

۲۸۰۰

· وضعیت عملیاتی مناسب

· وضعیت تکنیکی مناسب

· گزارشات مناسب شرکت

۲۰%

بلندمدت

غپینو

۲۰۶۵

۲۷۰۰

· افزایش نرخ محصولات

· گزارشات مناسب شرکت

· وضعیت تکنیکی مناسب

۲۰%

*شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ

افق زمانی

نماد شرکت

قیمت
 روز

هدف

قیمتی

توضیحات

درصد از پرتفوی

میان ‌مدت

قاسم

۴۲۹۹

۵۳۰۰

محدوده قیمتی جذاب و اصلاح مناسب سهم

۲۰

ساروم

۴۱۳۴۰

۵۶۲۰۰

تقسیم سود و وضعیت بنیادی مناسب سهم

۲۰

بلند ‌مدت

شپنا

۷۴۵۰

۹۶۰۰

وضعیت بنیادی مناسب سهم

۲۰

هرمز

۱۵۵۳۰

۲۰۸۰۰

وضعیت بنیادی مناسب سهم

۲۰

وبشهر

۶۸۴۰

۹۳۰۰

وضعیت P/NAV مناسب سهم

۲۰

*سبدگردان سورنا

افق زمانی

نماد

قیمت روز(ریال)

هدف قیمتی(ریال)

توضیحات

درصد از پرتفوی

کوتاه مدت

غبشهر

۳۲۰۷

۳۷۵۰

حذف ارز ترجیحی مواد غذایی

۱۰%

میان مدت

شبندر

۸۲۷۰

۱۰۸۵۰

افزایش قیمت جهانی نفت و افزایش کرک اسپرد پالایشگاه‌ها

۲۰%

کروی

۲۵۲۳۰

۳۳۰۰۰

شرایط مناسب سرمایه‌پذیرها به واسطه افزایش قیمت‌های جهانی

۲۰%

بلند مدت

سیدکو

۶۸۰۰

۸۶۰۰

اخبار مثبت صنعت سیمان / سهامدار شرکت‌های پرپتانسیل سیمانی

۲۰%

شیراز

۶۹۷۳۰

۹۳۰۰۰

رشد ادامه‌دار قیمت جهانی اوره - فروش خوب شرکت

۲۰%

رمپنا

۱۵۲۱۰

۲۰۱۰۰

ارزش جایگزینی بالا / کمبود برق در کشور / عرضه اولیه شرکت‌های زیرمجموعه در بورس / پروژه‌های جدید موفق

۱۰%

 *کارگزاری بانک صنعت و معدن

افق زمانی

نماد شرکت

قیمت
 روز

هدف

قیمتی

توضیحات

درصد از پرتفوی

میانمدت

ولصنم

۲,۲۷۵

۲,۷۵۰

پی بر ای کمتر ۵ واحدی سهم، افزایش سرمایه از تجدید

۲۰

شاملا

۱۳,۴۲۰ 

۱۷,۵۰۰

افتتاح طرح توسعه و پی بر ای زیر ۵

۱۵

سخاش

۶۴,۷۴۰ 

۸۵۰۰۰

جهش نرخ های فروش در بورس کالا، ثبات هزینه ها

۱۵

بلند ‌مدت

هرمز

۱۵,۵۳۰ 

۲۲,۰۰۰

جهش سودآوری در سال جاری و تداوم آن در سال آتی

۱۵

شبصیر

۱۱۰,۵۵۰ 

۱۵۵,۰۰۰

چشم انداز مثبت سودآوری و تقسیم سود حداکثری

۱۰

شیران

۱۸,۵۷۰ 

۳۰,۰۰۰

تداوم سودآوری سال جاری و تقسیم سود در مجمع پیشرو

۱۵

*سبدگردان سرمایه و دانش

افق زمانی

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

توضیحات

درصد از پرتفوی

میان ‌مدت

شبندر

۸,۲۷۰

۱۰,۰۰۰

چشم‌انداز مناسب و پایین بودن نسبت قیمت به سود

۲۵

فولاد

۱۱,۸۶۰

۱۴,۵۰۰

سودآوری بالا در مقایسه با قیمت

۲۰

ونوین

۳,۸۳۷

۵,۵۰۰

وضعیت عملیاتی مطلوب؛ سود بالای تسعیر ارز

۱۰

بلندمدت

وغدیر

۱۳,۳۸۰

۱۷,۰۰۰

پایین بودن نسبت P/NAV در کنار رشد و تنوع زیرمجموعه‌ها

۲۰

وپترو

۹,۴۲۰

۱۳,۰۰۰

وضعیت مناسب شرکت­های زیرمجموعه؛ پایین بودن P/NAV شرکت

۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق

بازده مناسب و ریسک پایین

۱۵

*مشاورسرمایه گذاری خط ارزش

شرح

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفو

میان مدت

وساخت

۳۱,۲۷۰

۳۸,۰۰۰

وضعیت مناسب تکنیکال نماد

۱۵

میان مدت

غبهار

۱۴,۱۲۰

۲۰,۰۰۰

وضعیت مناسب تکنیکال نماد

۱۰

میان مدت

خکار

۲,۷۳۷ 

۳۸,۰۰۰

وضعیت مناسب تکنیکال نماد

۱۵

بلند مدت

شبریز

۴۳,۹۲۰

۵۸,۰۰۰

وضعیت مناسب بنیادی نماد

۲۰

بلند مدت

شبصیر

۱۱۰,۵۵۰

۱۶۰,۰۰۰

وضعیت مناسب بنیادی نماد

۲۰

بلند مدت

خدیزل

۱۰,۸۰۰

۱۵,۰۰۰

وضعیت مناسب بنیادی نماد

۲۰

*مشاورسرمایه گذاری سهم اشنا

نماد

قیمت خرید

هدف قیمتی

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفو

کوتاه‌مدت

صندوق با درآمد ثابت امین آشنا ایرانیان

۴۰

میانمدت

کلوند

۲۳.۷۱۰

۳۲.۰۰۰

سودآوری مناسب

۱۰

میانمدت

فاسمین

۱۹۳۰۰

۳۰۰۰۰

سودآوری مناسب

۱۰

بلندمدت

وغدیر

۱۳,۳۸۰

۱۸۰۰۰

نسبت P/NAV‌مناسب
عرضه شرکت‌های زیرمجموعه

۱۰

بلندمدت

فملی

۷۳۸۰

۱۰۰۰۰

طرح های بلندمدت و چشم انداز مثبت مس جهانی

۱۵

بلندمدت

شپنا

۷۴۵۰

۹۲۰۰

وضعیت سودآوری مناسب- طرح بهبود کیفیت نفت گاز

۱۵

*مشاورسرمایه گذاری فاینتک

افق زمانی

نماد شرکت

قیمت
 روز

هدف

قیمتی

توضیحات

درصد از پرتفوی

میان ‌مدت

شبندر

۸,۲۷۰

۱۰، ۰۰۰

انتظار گزارش پایان سال ۱۴۰۰ مناسب با توجه با افزایش قیمت نفت و اثر موجودی مناسب، نزدیکی مجامع حهت دریافت سود نقدی

۱۵

کاوه

۱۱، ۹۰۰

۱۶، ۰۰۰

p/e اتی مناسب، انتظار افزایش فروش ماهانه 

۱۵

شپدیس

۱۶۸، ۴۹۰

۱۸۰، ۰۰۰

p/e آتی مناسب و انتظار گزارش های ماهانه  مناسب با توجه به افزایش قیمت های جهانی اوره

۱۵

بلند ‌مدت

فولاد

                        ۱۱,۸۶۰

۱۴، ۰۰۰

گزارش های میان دوره ای و ماهانه مناسب، p/e اتی زیر ۵

۱۵

مدیر

۹، ۲۵۶

۱۵، ۰۰۰

پرتفوی کم ریسک و بنیادی

۱۵

سشرق

۸، ۴۲۰

۱۰، ۰۰۰

p/e آتی مناسب و احتمال عرضه اولیه شرکت سیمان سفید شرق

۱۵

قزوین

۴، ۹۷۹

۶، ۰۰۰

p/e اتی مناسب با توجه به افزایش قیمت شکر و انتظار افزایش فروش در شرکت های قندی

۱۰

*سبدگردان آمیتیس

نماد

قیمت مناسب برای خرید

اهداف قیمتی

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفو

میان مدت

وغدیر

۱۲۸۰۰

۱۴۵۰۰-۱۶۷۰۰

زیر مجموعه های با ارزش از جمله پارسان و پتروشیمی پارس و ریسک پایین که پیشبینی می شود که در سال ۱۴۰۱ از محل زیرمجموعه های خود ۳۰۰ تومان سود بسازد که با قیمت فعلی پی بر ای حدودا ۵ را خواهد داشت و همچنین NAV این شرکت در محدوده ۶۰% قرار دارد.

۱۰%

میان مدت

حکشتی

۱۵۰۰۰

۱۸۰۰۰

با دید برداشته شدن تحریم ها احتمال رونق در این صنعت قوت بیشتری می گیرد.

۱۰%

میان مدت

شتران

                      ۵۱۰۰ 

                                  ۶۳۰۰ 

افزایش قیمت جهانی نفت و بنزین و افزایش کرک اسپرد پالایشگاه ها. عملکرد خوب شرکت در فروش محصولات خود در بورس کالا  

۱۰%

میان مدت

ومعادن

                      ۱۱۰۰۰ 

                                ۱۳۵۰۰ 

به دلیل داشتن زیرمجموعه های خوبی مثل چادرملو و گلگهر و فملی و ... که از محل سودآوری این زیر مجموعه ها پی بر ای در محدوده ی ۶ را خواهد داشت که NAV برآوردی برای این شرکت در محدوده ۵۰% قرار دارد.

۱۰%

میان مدت

خساپا

۲۱۰۰

۲۴۰۰-۲۸۰۰

احتمال بهبود در روند سهم با خبر فروش بلوک خساپا و واگذاری سهام تودلی

۱۰%

میان مدت

ختوقا

            ۲۴۵۰

             ۲۸۰۰       

در صنعت خودرو وقطعات سهم ارزنده تری بوده و پی بر ای برآوردی برای این سهم در محدوده ی ۴ قرار دارد.

۵%

بلند مدت

فملی

۷۴۰۰

       ۸۰۰۰  

با توجه به استفاده مس در تکنولوژی های پیشرو در آینده و تقاضای بالا برای این کامودیتی، برای این شرکت آینده ی بسیار خوبی را متصور هستیم و همچنین افزایش قیمت های جهانی کامودیتی ها به دلیل شرایط سیاسی جهان.

۱۵%

بلند مدت

آریا

        ۸۱۰۰۰ 

۹۵۰۰۰  -۱۱۰۰۰۰

گزارش های ماهانه خوبی را روانه کدال می کند و همچنین برنامه ی افزایش سرمایه ۵۰ درصدی خود را انجام داده است. سهم را می توان با دید شرکت در مجمع نگهداری کرد.

۱۰%

بلند مدت

فسپا

          ۱۳۰۰۰

۱۷۰۰۰-۲۱۰۰۰

گزارش های ماهانه خوبی را ارائه می دهد که در گروه خود دارای یک از کمترین پی بر ای ها بوده و در محدوده ۵ می باشد  .

۵%

بلند مدت

ونوین

     

۳۹۰۰ 

۴۴۰۰

تراز بانک در گزارش هایش همواره مثبت بوده و زیرمجموعه های ارزنده ای دارد و در مجموع داشتن یک بانکی ارزنده در پرتفوی به تنوع و بازدهی بهتر کمک خواهد کرد 

۱۰%

بلند مدت

شکام

          ۳۱۰۰۰ 

          ۳۶۰۰۰ 

شرکتی است که به عنوان واسط بین شرکت های مادر پتروشیمی و پایین دست پتروشیمی است و در گزارش های ماهانه خود عملکرد خوبی داشته است. مجمعی هم در جهت تغییر موضوع فعالیت برگذار کرد تا سهم بیشتری از صنعت دارو داشته باشد.

۵%

*سبدگردان داریک پارس

افق زمانی

نماد شرکت

قیمت
 روز

هدف

قیمتی

توضیحات

درصد از پرتفوی

میان مدت

ورنا

۴۹۰۸

۵۹۰۰

بهبود شرایط پرتفو

۱۵

فولاد

۱۱۸۶۰

۱۴۸۰۰

وضعیت بنیادی مناسب

۱۵

شتران

۵۴۲۰

۶۴۰۰

وضعیت بنیادی مناسب

۱۵

خودرو

۲۳۹۶

۳۴۵۰

اصلاح ساختار و بهبود عملیات

۱۵

فاراک

۱۴۲۵

۲۳۰۰

بهبود عملیات

۱۰

قثابت

۲۰۵۱

۳۰۰۰

ارزش بالای دارایی ها و بهبود عملیات

۱۰

بلند مدت

صندوق سرمایه­گذاری فراز داریک

۱۴۵۸۷

۱۸۱۰۰

بازدهی مناسب و کم ریسک

۱۰

صندوق سرمایه­گذاری اعتماد داریک

۱۲۳۷۴

۱۴۶۰۰

کاهش ریسک پرتفو

۱۰

کد خبر 15629

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =