۶ تیر ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۳
سبد سهام پیشنهادی

داشتن هدف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در خرید سهام، یکی از اصلی‌ترین اصول سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است. در این پست فعالان حرفه‌ای بازار به پیشنهاد سبد سهامی خود با ذکر دلیل جذابیت هر سهم پرداخته‌اند. بدیهی است این تحلیل هیچگونه توصیه جهت خرید و فروش نبوده و به تنهایی معیار مناسبی جهت تصمیم‌گیری نخواهد بود.

*تامین سرمایه خلیج فارس 

افق زمانی نماد قیمت روز - ریال هدف قیمتی - ریال توضیحات وزن پرتفو
کوتاه مدت حخزر ۲۰,۳۵۰ ۲۶,۵۰۰ وضعیت مناسب تکنیکالی سهم، ثبات سود آوری ۵%
رکیش ۴,۰۴۳ ۴,۷۴۴ رشد سودآوری و گسترش فعالیت در حوزه جایگاه های سوخت ۵%
میان مدت کزغال ۲۰,۷۰۰ ۲۵,۸۰۰ برآورد سود مناسب، اجرای برنامه اورهال در سال گذشته و رشد تولید در سالجاری ۱۵%
فاذر  ۹۷۶ ۱,۳۵۰ وضعیت مناسب تکنیکالی سهم ۱۰%
شکام ۳۴,۹۵۰ ۴۰,۰۰۰ راه اندازی طرح توسعه در سالجاری، تنوع محصول و رشد سودآوری ۱۵%
شبهرن ۱۵,۰۱۰ ۲۰,۹۳۰ وضعیت بنیادی و چشم انداز سودآوری مناسب ۱۰%
بلند مدت شپنا ۶,۸۸۰ ۹,۸۰۰ رشد سود ناشی از طرح کیفی سازی گازوییل، رشد شدید کرک اسپرد محصولات پالایشگاهی ۲۰%
آریا ۷۹,۵۰۰ ۹۹,۰۰۰ راه اندازی طرح توسعه پلی اتیلن در سال ۱۴۰۲، رشد قیمت ارز ۲۰%

*کارگزاری بانک صنعت و معدن 

افق زمانی

نماد شرکت

قیمت
 روز

هدف

قیمتی

توضیحات

درصد از پرتفوی

میانمدت

کزغال

۲۰,۸۰۰

۲۷،۵۰۰

اتمام اورهال شرکت و جهش سود آوری ۱۴۰۱

۲۰

ولصنم

۳,۰۰۴ 

۳،۸۰۰

کم ترین نسبت قیمت به درآمد در صنعت

۲۰

هرمز

۱۳,۸۵۰

۲۴,۰۰۰

جهش سودآوری در سال جاری و تداوم آن در سال آتی

۲۰

بلند مدت

شیران

۲۰,۵۳۰

۳۰,۰۰۰

تداوم سود آوری سال جاری و افزایش سرمایه انباشته

۲۰

سفار

۸۷,۰۱۰ 

۱۲۵،۰۰۰

بالاترین نرخ فروش بورس کالا +تجدید ارزیابی سنگین زمین و فروش دارایی

۲۰

*سبدگردان سرمایه ودانش

افق زمانی 

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

توضیحات

درصد از پرتفوی

میان ‌مدت

شبندر

۹,۱۸۰

۱۲,۰۰۰

چشم‌انداز و وضعیت بنیادی مناسب

۱۵

فولاد

۱۱,۴۴۰

۱۴,۰۰۰

سودآوری بالا در مقایسه با قیمت

۱۰

ونوین

۳,۸۳۳

۵,۰۰۰

وضعیت عملیاتی مطلوب بانک

۱۰

بلندمدت

وغدیر

۱۴,۵۵۰

۱۸,۰۰۰

پایین بودن نسبت P/NAV در کنار رشد و تنوع زیرمجموعه‌ها

۲۰

وپترو

۱۰,۶۰۰

۱۶,۰۰۰

وضعیت مناسب شرکت­های زیرمجموعه‌؛ پایین بودن P/NAV شرکت

۱۵

سشرق

۸,۵۶۰

۱۴,۰۰۰

وضعیت بنیادی خوب و انتظار رشد سودآوری

۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق

بازده مناسب و ریسک پایین

۱۵

*سبدگردان داریک پارس

افق زمانی

نماد شرکت

قیمت
 روز

هدف

قیمتی

توضیحات

پرتفوی

میان مدت

خگستر

۳,۶۱۸

۴۴۰۰

رشد NAVو بهبود عملیات

۲۰

وپارس

۱,۷۷۵

۲۳۰۰

بهبود وضعیت معاملات و اخبار مثبت

۱۵

شبندر

۹,۱۸۰

۱۱۵۰۰

وضعیت بنیادی مناسب

۱۵

فغدیر

۲۰,۶۵۰

۲۴۰۰۰

وضعیت بنیادی مناسب

۱۵

قثابت

۲,۸۲۴

۴۸۰۰

ارزش بالای دارایی ها

۱۵

بلند مدت

فراز

۱۵,۴۶۴

۱۹۰۰۰

بازدهی مناسب و کم ریسک

۱۰

داریک

۱۲۹۱۴

۱۶۰۰۰

کاهش ریسک پرتفو

۱۰

*سبدگردان آرمان اقتصاد

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

دلیل پرپتانسیل بودن

پرتفو

کوتاه مدت

قجام

۵.۴۹۰

۷.۰۰۰

تجدید ارزیابی دارایی ها

۱۰%

کوتاه مدت

شکربن

۳.۴۷۰

۴.۵۰۰

افزایش شدید نرخ فروش و گزارش جذاب ۳ ماهه

۱۰%

میان مدت

صبا

۴.۹۵۳

۶.۰۰۰

p/e پایین و تقسیم سود بالا

۲۰%

میان مدت

واتی

۹.۹۲۰

۱۵.۰۰۰

p/e  پایین و احتمال فروش شیران

۲۰%

بلند مدت

تاصیکو

۱۰.۹۷۰

۲۰.۰۰۰

p/e پایین و احتمالا تقسیم سود بالای فملی و فولاد

۲۰%

بلند مدت

فاسیمن

۲۱.۳۰۰

۳۵.۰۰۰

افزایش نرخ دلار و قیمت های جهانی

۲۰%

*سبدگردان ثروت پویا

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفو

میان مدت

سیمرغ

۲۴,۱۱۰

۲۸۰۰۰

به ثبات رسیدن نرخ فروش محصولات و افزایش فروش محصولات

۱۵

میان مدت

ستران

۳۳,۱۴۰

۴۰۰۰۰

رشد قیمت سیمان در بورس کالا و احتمال نهایی شدن برنامه افزایش سرمایه شرکت

۲۰

میان مدت

شپنا

۶,۸۶۰

۸۰۰۰

رشد قیمت دلار و کرک اسپرد فرآورده های نفتی

۲۰

میان مدت

ونوین

۳,۸۳۳

۴۵۰۰

بهبود عملیاتی بانکی و تراز ارزی مثبت

۱۵

میان مدت

کروی

۲۶,۲۷۰

۳۴۰۰۰

رشد قیمت دلار و تقسیم سود بالای زیرمجموعه‌ها

۱۵

میان مدت

تفارس

۵,۰۹۹

۷۵۰۰

پتانسیل رشد سریع شرکت و هم‌چنین حمایت سهامدار عمده

۱۵

*کارگزاری تامین‌سرمایه امین

وزن

توضیحات

هدف

فعلی

نماد

افق زمانی

%۲۰

اهمیت سرمایه‌گذاری کم ریسک و با نقد شوندگی بالا ببه دلیل افزایش ریسک و ادامه روند خروج پول از بازار

-

۱۰,۰۰۱

امین یکم فردا

میان مدت

۲۰%

وضعیت مناسب بنیادی، ، تقسیم سود در مجمع آتی با سرمایه قبلی

۷،۰۰۰

۴،۹۵۳

صبا 

میان مدت

۱۵%

وضعیت مناسب بنیادی و تکنیکالی

۵،۰۰۰

۳،۸۳۳

ونوین

میان مدت

۱۵%

وضعیت مناسب بنیادی و پایین بودن نسبت P/E

۴۰،۰۰۰

۲۶،۶۰۰

فباهنر

میان مدت

%۱۵

وضعیت مناسب بنیادیی، برآورد سود  ۱،۳۰۰ ریالی برای سال مالی جاری

۷،۰۰۰

۵،۸۱۰

فافق

میان مدت

%۱۵

وضعیت مناسب بنیادی و تکنیکالی ، ادامه رقابت سیمان در بورس کالا

۱۶،۰۰۰

۱۲،۷۸۰

سمازن

میان مدت

*تامین سرمایه امید

نماد

قیمت روز(ریال)

هدف قیمتی(ریال)

دلیل پرپتانسیل بودن

کوتاه مدت

خودرو

۲.۱۰۰

۲۵۰۰

فروش بلوک خودروسازان و بهبود وضعیت تولیدی صنعت

۱۰ %

کوتاه مدت

خپارس

۱.۱۱۳

۱۳۰۰

فروش بلوک خودروسازان و بهبود وضعیت تولیدی صنعت

۱۰ %

میان مدت

شبصیر

۱۰۴.۷۰۰

۱۳۰.۰۰۰

رشد نرخهای جهانی و نسبت P/E مناسب 

۲۰ %

میان مدت

شپنا

۶.۸۶۰

۹.۰۰۰

رشد نرخهای جهانی و نسبت P/E مناسب 

۲۰ %

بلند مدت

فولاد

۱۱.۴۴۰

۱۵.۰۰۰

وضعیت سودآوری مطلوب و پتانسیل رشد نرخ ارز

۲۰ %

بلند مدت

فملی

۷.۱۸۰
 

۹.۳۰۰

وضعیت سودآوری مطلوب و پتانسیل رشد نرخ ارز

۲۰ %

*کارگزاری بانک دی

 نگهداری

نماد

قیمت روز
(ریال)

هدف قیمتی
(ریال)

دلایل پرپتانسیل بودن

وزن در پرتفوی

میان مدت

غزر

۸,۷۰۰

۱۰,۰۰۰

· اصلاح قیمتی مناسب

· افزایش نرخ محصولات

· رسیدن به حمایت تکنیکی

۲۰%

میان مدت

نوری

۱۱۸,۱۸۰

۱۴۰,۰۰۰

· افزایش اسپرد محصولات و مواد اولیه

· رسیدن به سطح حمایتی مناسب

۳۰%

بلندمدت

رمپنا

۱۷,۶۰۰

۲۲,۰۰۰

· سودآوری مناسب شرکت‌های زیر مجموعه

· در آستانه شکست مقاومت تکنیکی

۳۰%

بلندمدت

سکرما

۱۳,۵۱۰

۱۸,۰۰۰

· افزایش نرخ سیمان

· سود تقسیمی مناسب در مجمع

·  وضعیت مطلوب تکنیکی

۲۰%

*مدیریت سرمایه آتیه خواهان

نماد

قیمت روز(ریال)

هدف قیمتی(ریال)

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفو

کوتاه مدت

شاراک

۴۵،۶۱۰

۵۵،۰۰۰

تقسیم نقدی مناسب و رشد قیمت محصولات شرکت

۱۰

کوتاه مدت

اپرداز

۱۲،۸۸۰

۱۶،۰۰۰

بهبود عملیات ماهانه و افت اساسی قیمت در چندماه گذشته

۱۰

میان مدت

فرآور

۲۸،۸۹۰

۴۰،۰۰۰

دپوی مناسب محصول و قیمتهای جهانی روی

۳۰

میان مدت

فباهنر

۲۶،۶۰۰

۳۷،۰۰۰

دپوی مناسب محصول ساخته شده با قیمت ابتدای دوره و فروشهای رشدی شرکت

۳۰

بلند مدت

وامید

۱۳،۹۷۰

۱۸،۰۰۰

P/NAV بسیار مناسب

۱۰

بلند مدت

کنور

۱۸،۱۵۰
 

۲۴،۰۰۰

رشد قیمتهای کنسانتره و گندله

۱۰

*مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ

افق زمانی

نماد شرکت

قیمت
 روز

هدف

قیمتی

توضیحات

درصد از پرتفوی

میان مدت

بجهرم

۲،۲۸۴

۲،۹۵۰

افزایش نرخ و p/e مناسب

۲۰

ساروم

۳۰،۷۳۰

۳۹،۵۰۰

 وضعیت بنیادی مناسب سهم و نرخ های مناسب در بورس کالا

۲۰

بلند مدت

قهکمت

۷،۷۳۰

۱۰،۳۵۰

وضعیت بنیادی مناسب سهم

۲۰

کرماشا

۶۴،۰۷۰

۸۰،۰۰۰

وضعیت بنیادی مناسب سهم و انتظار بازدهی مناسب در سال جاری

۲۰

شپنا

۶،۸۶۰

۹،۰۰۰

وضعیت بنیادی مناسب سهم و افزایش کرک اسپرد محصولات

۲۰

*کارگزاری بانک آینده

پرتفو

دلیل معرفی

هدف

قیمت

نماد

بازدهی

۳۰%

وضعیت بنیادی مناسب

۱۵،۰۰۰

۱۱،۹۸۰

سپاها

میان مدت

۲۰%

وضعیت تکنیکالی مناسب

۲۶،۰۰۰

۲۰،۲۱۰

سپید

میان مدت

۳۰%

وضعیت بنیادی و عملیاتی مناسب

۴،۹۰۰

۳،۸۳۳

ونوین

بلندمدت

۲۰%

رشد کرک اسپرد محصولات،انتظار گزارش های فصلی مناسب

۶،۵۰۰

۵،۴۲۰

شتران

بلند مدت

کد خبر 18478

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 13 =