توضیح شرکت غایب چند ماهه درباره زیان ۶۴۸ میلیون تومانی، درآمدها و ...

شرکت سرمایه گذاری کوه نور و مشمول تعلیق چند ماهه نماد درباره علت زیان ۶۴۸.۳ میلیون تومانی، افزایش و کاهش حساب‌های پرداختنی و دریافتنی تجاری و ... توضیح داد.

به گزارش بیدار بورس، سرمایه گذاری کوه نور که از ۲۷ بهمن با عدم رفع ابهامات با تعلیق نماد روبرو بوده درباره علت زیان ۶۴۸.۳ میلیون تومانی شرکت اصلی طی دوره ۹ ماهه منتهی به اسفند، افزایش و کاهش حساب های پرداختنی و دریافتنی تجاری و افزایش سایر درآمدهای غیر عملیاتی، توضیح داد.

بر اساس این گزارش، محمدرضا حسن زاده رئیس هیات مدیره "ثنور" درباره صورت های مالی ۹ ماهه حسابرسی نشده، اعلام کرد: با عنایت به ماهیت شرکت که در زمره هلدینگ های سرمایه گذاری است، زیان عملیاتی شرکت اصلی طی دوره ۹ ماهه حاصل از فعالیت ۶۴۸.۳ میلیون تومان بود که امید است در پایان سال مالی و تلفیق گزارشات شرکت های تحت کنترل، وضعیت سوددهی بهبود یابد. در دوره مالی قبل شرکت نسبت به فروش سرمایه‌گذاری‌ های بلندمدت اقدام کرده که این سبب اختلاف سوددهی با سال های مالی مشابه است.

علت افزایش و کاهش حساب های پرداختنی و دریافتنی تجاری، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت است که طی توافق سه جانبه، مطالبات شرکت تحت کنترل شکوه هزار مسجد حاصل از واگذاری واحدهای تجاری امین به شرکت در فرایند افزایش سرمایه شرکت کوه نور انتقال یافته که سبب افزایش سرمایه گذاری بلند مدت نیز شده است.

افزایش سایر درآمدهای غیر عملیاتی بابت وجه التزام بخشی از تعهدات طرف های قرارداد شرکت است و افزایش هزینه های غیر عملیاتی پرداخت حقوق و دستمزد و سنوات پایان خدمت عیدی و پاداش پایان سال نیروهای شرکت بود.

کد خبر 29104

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =