با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار https://www.bidarbourse.com/rss
RSS صفحه اصلی https://www.bidarbourse.com/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
RSS سرویس آدرس RSS
اخبار شرکت‌ها https://www.bidarbourse.com/rss/tp/16
بازار سرمایه https://www.bidarbourse.com/rss/tp/1
بازار سرمایه > سرمایه https://www.bidarbourse.com/rss/tp/70
منهای بورس https://www.bidarbourse.com/rss/tp/2
تحلیل و یادداشت https://www.bidarbourse.com/rss/tp/3
رادیو بیدار https://www.bidarbourse.com/rss/tp/19
چندرسانه‌ای https://www.bidarbourse.com/rss/tp/64
صفحه اول روزنامه‌ها https://www.bidarbourse.com/rss/tp/15
بین‌الملل https://www.bidarbourse.com/rss/tp/20
نرخ روز https://www.bidarbourse.com/rss/tp/71
تست https://www.bidarbourse.com/rss/tp/69
بیدارمگ https://www.bidarbourse.com/rss/tp/83