۱۵ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۶:۴۹
سبد سهام پیشنهادی

داشتن هدف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در خرید سهام، یکی از اصلی‌ترین اصول سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است. در این پست فعالان حرفه‌ای بازار به پیشنهاد سبد سهامی خود با ذکر دلیل جذابیت هر سهم پرداخته‌اند. بدیهی است این تحلیل هیچگونه توصیه جهت خرید و فروش نبوده و به تنهایی معیار مناسبی جهت تصمیم‌گیری نخواهد بود.

*مشاورسرمایهگذاری امین آفاق

بازدهی

نماد

قیمت

هدف

دلیل معرفی

پرتفوی

میان مدت

ددانا

۲۷,۹۰۰

۳۵,۰۰۰

سود آوری مناسب و طرح توسعه

۱۵%

میان مدت

تاصیکو

۱۰,۲۶۰

۱۵,۰۰۰

سودآوری مناسب و و نسبت p/nav مناسب

۱۰%

میان مدت

فزر

۲۱,۱۰۰

۲۹,۰۰۰

سودآوری مناسب

۱۰%

میان مدت

وسبحان

۳,۳۶۷

۴,۰۰۰

سودآوری مناسب و و نسبت p/nav مناسب

۱۰%

بلند مدت

وبملت

۲,۹۰۵

۳,۵۰۰

سودآوری مناسب

۲۰%

بلند مدت

واتی

۸,۸۴۰

۱۵,۰۰۰

سود آوری مناسب و و نسبت p/nav مناسب

۱۵%

بلند مدت

شستا

۹۴۸

۱,۵۰۰

سود آوری و نسبت p/nav مناسب - سود تقسیمی قابل توجه - بهبود وضعیت عملیاتی و سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه

۱۰%

بلند مدت

تاپیکو

۱۶,۵۸۰

۲۳,۰۰۰

سود آوری و نسبت p/nav مناسب- سودآورشدن و تقسیم سود ستاره خلیج‌فارس و احتمال پذیرش و عرضه آن

۱۰%

*کارگزاری بانک آینده

وزن پرتفو

دلیل معرفی

هدف

قیمت

نماد

بازدهی

۲۵%

از لحاظ تکنیکالی

۸،۵۰۰

۷،۵۶۰

غزر

میان مدت

۲۵%

کاهش بهای تمام شده و افزایش حاشیه سود

۵۱،۰۰۰

۴۴،۸۰۰

شرانل

میان مدت

۲۵%

چشم انداز وضعیت بنیادی مناسب

۶،۵۰۰

۴،۹۹۰

شتران

بلند مدت

۲۵%

از لحاظ بنیادی و تکنیکالی مناسب

۲۵،۰۰۰

۱۹،۰۷۰

سپید

بلند مدت

*کارگزاری بانک رفاه

درصد از پرتفوی

دلیل معرفی

هدف

قیمت

بازدهی

نماد

۱۵%

 انتشار اخبار مثبت و وضعیت تکنیکالی مناسب

۷,۳۵۰

۴,۹۱۸

کوتاه مدت

وساپا

۲۰%

وضعیت بنیادی و p/e فوروارد مناسب در صنعت

۲۰,۰۰۰

۱۷,۰۳۰

میان مدت

هجرت

۲۰%

وضعیت بنیادی مناسب و اصلاح قیمتی طی هفته های اخیر

۲۱,۰۰۰

۱۶,۳۴۰

میان مدت

سفارس

۲۰%

وضعیت بنیادی مناسب وانتظار رشد قیمت نفت حداقل تا یکسال آینده و کرک اسپرد مناسب

۱۰,۰۰۰

۶,۳۶۰

بلند مدت

شپنا

۲۵%

وضعیت بنیادی و p/e فوروارد مناسب در صنعت

۱۳۰,۰۰۰

۱۰۳,۳۳۰

بلند مدت

بوعلی

*کارگزاری بانک شهر

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفو

کوتاه مدت

غمینو

۵،۸۸۰

۷،۰۰۰

P/E مناسب-رشد پیوسته درآمد شرکت

۱۵%

کوتاه مدت

سفانو

۳۸،۹۹۰

۵۰،۰۰۰

P/E مناسب-قیمت های مناسب فروش در بورس کالا

۲۰%

میان مدت

صبا

۴،۶۱۹

۵،۶۰۰

تقسیم سود مناسب در مجمع با سرمایه قبل

۱۵%

میان مدت

دتوزیع

۲۹،۸۰۰

۳۶،۵۰۰

P/E مناسب-رشد درآمد ناشی از حذف ارز ترجیحی دارو

۱۵%

بلند مدت

غکورش

۳۵،۹۳۰

۵۰،۰۰۰

P/E مناسب-رشد بالای قیمت روغن و کاهش قیمت ماده اولیه

۱۵%

بلند مدت

کزغال


۱۶،۲۹۰

۲۲،۰۰۰

P/E مناسب-ثبات نرخ شمش فولاد در بورس کالا

۲۰%

*سبدگردان سرمایه و دانش

افق زمانی

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

توضیحات

درصد از پرتفوی

میان ‌مدت

شبندر

۷,۹۸۰

۱۲,۰۰۰

چشم‌انداز و وضعیت بنیادی مناسب

۱۵

فولاد

۱۱,۱۷۰

۱۴,۰۰۰

سودآوری بالا در مقایسه با قیمت

۱۰

ونوین

۳,۰۸۰

۵,۰۰۰

وضعیت عملیاتی مطلوب بانک

۱۰

بلندمدت

وغدیر

۱۴,۲۳۰

۱۸,۰۰۰

پایین بودن نسبت P/NAV در کنار رشد و تنوع زیرمجموعه‌ها

۲۰

وپترو

۹,۱۵۰

۱۶,۰۰۰

وضعیت مناسب شرکت­های زیرمجموعه‌؛ پایین بودن P/NAV شرکت

۱۵

سشرق

۷,۱۲۰

۱۴,۰۰۰

وضعیت بنیادی خوب و انتظار رشد سودآوری

۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق

بازده مناسب و ریسک پایین

۱۵

*سبدگردان مانی

بازدهی

نماد

قیمت

هدف

دلیل معرفی

پورتفو

میان مدت

ومهان

۴,۲۴۷

۵،۵۰۰

نسبت پنجاه درصد p/nav و مالکیت تامین سرمایه سپهر و درج نماد در فرابورس

۱۰%

میان مدت

پارسان

۳۱,۵۵۰

۳۷،۰۰۰

دارای  p/nav ۵۷درصدی و سودآوری مناسب باتوجه به ترکیب دارایی پالایشگاهی و پتروشیمی

۲۰%

میان مدت

وسینا

۱,۹۷۲

۲،۸۰۰

ارزش بازارپایین حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان

۱۰%

بلندمدت

فملی

۵,۵۶۰

۸،۰۰۰

راه اندازی طرحهای توسعه کنسانتره‌سازی و افزایش اخیر قیمت جهانی مس

۲۰%

بلندمدت

پالایش

۷۴,۷۳۰

۹۰،۰۰۰

 نسبت ۶۲درصد p/nav و تقسیم سود مناسب

۲۰%

بلندمدت

کرماشا

۵۷،۱۳۰

۸۰،۰۰۰

پیشرفت فیزیکی مناسب در طرح و توسعه اوره کرمانشاه

۲۰%

*کارگزاری نماد شاهدان

زمان بازدهی

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

دلیل پر پتانسیل بودن

وزن پورتفو

میان مدت

های‌وب

۲،۵۵۳

۳،۵۰۰

داشتن مزیت رقابتی نسبت به سایر شرکت های هم گروه

۲۵%

میان مدت

سشرق

۷،۳۰۰

۹،۵۰۰

رشد نرخ فروش ماهانه

۱۰%

میان مدت

شبندر

۷،۸۳۰

۱۰،۰۰۰

وضعیت مناسب سهم از منظر بنیادی

%۱۵

میان مدت

شپدیس

۱۸۶،۷۱۰

۲۱۰،۰۰۰

روند افزایش درآمد های عملیاتی شرکت

%۱۵

بلند مدت

فولاد

۹،۴۷۰

۱۶،۰۰۰

طرح های توسعه شرکت و  همچنین شرکت های زیر مجموعه

%۱۵

بلند مدت

خودرو

۱،۹۵۸

۳،۰۰۰

ارزندگی قیمت سهم از منظر تحلیل تکنیکال

۲۰%

*تامین سرمایه نوین

نماد

قیمت روز(ریال)

هدف قیمتی(ریال)

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفو

کوتاه مدت

تاصیکو

۱۰،۲۶۰

۱۵،۰۰۰

تقسیم سود بیش از انتظار فملی و فولاد،  P/E مناسب

۲۰%

کوتاه مدت

اختیار خریدهای شستا

انتظار سود تلفیقی خوب از شستا، حجم معاملات مناسب اختیار،

۵%

کوتاه مدت

رافزا

۵۲،۷۰۰

۸۰،۰۰۰

گزارش سه ماهه مناسب، افزایش نرخ خدمات شرکت

۱۵%

میان مدت

کاذر

۱۰،۳۴۰

۱۶،۰۰۰

افزایش کیفیت و  نرخ دو برابری محصولات ،کاهش وابستگی شرکت

۱۵%

میان مدت

صبا

۴،۶۱۹

۶،۰۰۰

سودآوری مناسب ، تقسیم سود با سرمایه قدیم

۱۵%

میان مدت

وبانک

۸،۴۴۰

۱۴،۰۰۰

فروش زیرمجموعه‌های شرکت و شناسایی سود مناسب

۱۵%

بلند مدت

فافق

۳،۴۰۶

۵،۰۰۰

انتظار سودآوری عالی شرکت ، P/E   مناسب

۱۵%

*سبدگردان اکسیژن

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفوی

کوتاه‌مدت

خودرو

۱،۹۵۸

۲٫۳۰۰

احتمال آزادسازی قیمت خودرو جهت فروش بلوک

۱۰٪

میان‌مدت

حکشتی

۲۲،۵۰۰

۳۰٫۰۰۰

رشد سودآوری و احتمال تقسیم سود مناسب در مجمع

۲۵٪

میان‌مدت

تفارس

۵٫۹۸۰

۸٫۰۰۰

پتانسیل توسعه فعالیت‌ها و رشد سودآوری

۲۵٪

بلندمدت

فولاد

۹،۴۷۰

۱۱،۰۰۰

نسبت P/E مناسب بعد از تقسیم سود در مجمع

۲۰٪

بلندمدت

پالایش

۷۴٫۷۳۰

۱۰۰٫۰۰۰

پتانسیل صنعت پالایش و نسبت P/NAV مناسب

۲۰٪

*سبدگردان داریک پارس

نماد شرکت

قیمت روز

هدف قیمتی

توضیحات

 پرتفوی

میان مدت

فولاد

۹،۴۷۰

۱۴،۰۰۰

وضعیت بنیادی مناسب

۲۰%

وبملت

۲,۹۰۵

۴،۲۰۰

وضعیت بنیادی مناسب

%۱۵

شتران

۴،۹۹۰

۷،۵۰۰

وضعیت بنیادی مناسب و گزارش خوب ۳ ماهه

%۱۵

خودرو

۱،۹۵۸

۳،۰۰۰

بهبود وضعیت

%۱۵

قثابت

۲،۳۴۱

۴،۸۰۰

ارزش بالای دارایی ها

%۱۵

بلند مدت

فراز

۱۵،۵۰۹

۱۹،۵۰۰

بازدهی مناسب و کم ریسک

۱۰%

داریک

۱۳،۱۷۸

۱۶،۵۰۰

کاهش ریسک پرتفو

۱۰%

کد خبر 20106

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 14 =