شرکت آسیاناما

  • نگاهی به عرضه اولیه "ناما"

    نگاهی به عرضه اولیه "ناما"

    شرکت آسیاناما بزرگترین تولید کننده مخازن گاز طبیعی فشرده در کشور و خاورمیانه بوده که ظرفیت تولیدی شرکت ۲۹۶ هزار مخزن طی سال می باشد. حدود ۸۵ فروش شرکت به خودروسازان و بقیه آن به متقاضیان دوگانه سوز کردن خودروها و مصرف کنندگان طبی و صنعتی صورت میگیرد. شرکت تامین قطعات(ساپکو) بزرگترین مشتری شرکت است.