۲۷ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۰
سبد سهام پیشنهادی

داشتن هدف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در خرید سهام، یکی از اصلی‌ترین اصول سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است. در این پست فعالان حرفه‌ای بازار به پیشنهاد سبد سهامی خود با ذکر دلیل جذابیت هر سهم پرداخته‌اند. بدیهی است این تحلیل هیچگونه توصیه جهت خرید و فروش نبوده و به تنهایی معیار مناسبی جهت تصمیم‌گیری نخواهد بود.

* سبدگردان کاریزما

افق زمانی

نماد شرکت

قیمت روز

هدف قیمتی

توضیحات

درصد از

 پرتفوی

میان مدت

فافق

۳,۵۹۵

۵,۰۰۰

سودآوری مناسب زیرمجموعه‌ها و تقسیم مناسب سود

۱۵%

غبشهر

۳,۳۰۹

۵,۰۰۰

آزادسازی ارز ۴,۲۰۰ تومانی و بهبود نرخ فروش شرکت

۱۵%

رمپنا

۱۴,۷۸۰

۲۰,۰۰۰

ارزش جایگزینی بالای نیروگاهی و احتمال افزایش نرخ برق،

۱۵%

بلندمدت

وغدیر

۱۳,۹۷۰

۲۰,۰۰۰

نسبت P/NAV مناسب -شرایط مناسب زیرمجموعه ها

۱۵%

دفارا

۱۰,۹۲۰

۱۷,۰۰۰

پتانسیل سودآوری شرکت اصلی درآینده

۱۰%

پالایش

۷۹,۶۴۰

۱۰۰,۰۰۰

چشم انداز مثبت صنعت و تقسیم سود مناسب

۱۵%

کاریس

۱۳,۹۹۸

.....

دارا بودن پرتفو متنوع و مناسب با ریسک پایین

۱۵%

*سبدگردان تامین سرمایه کاردان

دوره بازدهی

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی 

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفو

کوتاه مدت

وبانک

۹,۷۲۰

۱۵,۰۰۰

شناسایی سود از فروش بلوک شاراک

۲۵%

کوتاه مدت

سفارس

۱۶,۱۹۰

۱۹,۹۵۰

افزایش سوداوری زیرمجموعه - نرخ بالای سیمان

۱۵%

میان مدت

شبهرن

۱۴,۰۱۰

۱۸,۰۰۰

کاهش نرخ مواد اولیه - فروش مناسب محصولات

۲۵%

بلند مدت

شپدیس

۱۹۱,۲۳۰

۲۲۵,۰۰۰

نسبت پایین P/E، افزایش نرخ اوره جهانی

۲۰%

بلند مدت

وغدیر

۱۳,۹۷۰

۱۷,۰۰۰

پتانسیل سودآوری زیرمجموعه ها

۱۵%

*سبدگردان آریا

بازدهی

نماد

قیمت

هدف

دلیل معرفی

وزن پرتفوی

میان‌مدت

شپدیس

۱۹۱,۲۳۰

۲۱۵,۰۰۰

وضعیت بنیادی و سودسازی مناسب و مجمع نزدیک با تقسیم سود جذاب

۱۵%

میان‌مدت

شیراز

۷۰,۳۲۰

۸۰,۰۰۰

وضعیت بنیادی و سودسازی مناسب

۱۰%

میان‌مدت

کلوند

۲۴,۱۶۰

۲۸,۰۰۰

وضعیت بنیادی و سودسازی مناسب

۱۵%

میان‌مدت

پالایش

۷۹,۶۴۰

۹۰,۰۰۰

تغییرات اساسنامه‌ای و انتظار از بین رفتن شکاف قیمت تابلو و NAV

۱۵%

میان‌مدت

سامان

۳,۳۹۰

۴,۰۰۰

وضعیت عملیاتی مناسب و اعلام سود سه ماهه عملیاتی جذاب

۱۵%

بلندمدت

رمپنا

۱۴,۷۸۰

۱۸,۰۰۰

ارزش جایگزینی و دفتری مناسب

۱۰%

بلندمدت

شپنا

۵,۸۰۰

۷,۰۰۰

وضعیت بنیادی و سودسازی مناسب

۱۰%

-

یارا

۱۱,۸۶۱

-

وضعیت مناسب بازدهی در میان صندوق‌های درآمد ثابت

۱۰%

*سبدگردان ثروت پویا

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفو

میان مدت

سیمرغ

۲۱,۰۰۰

۲۵,۰۰۰

به ثبات رسیدن نرخ و افزایش فروش محصولات

۱۵%

میان مدت

حکشتی

۲,۰۱۰

۳,۰۰۰

سودسازی ۱۰ همتی زیرمجموعه‌ها و چشم‌انداز مثبت برجام

۱۵%

میان مدت

شاروم

۱۵,۲۲۰

۱۸,۰۰۰

رشد نرخ فروش سولفات پتاسیم بعنوان محصول اصلی

۲۰%

میان مدت

ونوین

۳,۲۲۴

۳,۸۰۰

بهبود عملیاتی بانکی و تراز ارزی مثبت

۱۵%

میان مدت

پالایش

۷۹,۶۴۰

۱۰۰,۰۰۰

اصلاح اساسنامه صندوق و امید به نزدیک شدن قیمت صندوق به nav

۱۵%

میان مدت

وبانک

۹,۷۲۰

۱۲,۰۰۰

جدی شدن فروش شاراک و شناسایی سود مناسب در دوره فعلی

۲۰%

*سبدگردان آمیتیس

بازه

نماد

قیمت روز

هدف

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفو

-

صندوق اندوخته آمیتیس

ایجاد درآمد ثابت و کاهش ریسک

-

میان‌مدت

سمگا

۶,۴۹۰

۹,۰۰۰

تکنیکال مناسب

۱۰%

میان‌مدت

لطیف

۳۹,۸۰۰

۴۵,۰۰۰

افزایش میزان  فروش و  p\e  پایین نسبت به گروه

۱۰%

بلندمدت

غدیس

۹,۹۷۰

۱۳,۰۰۰

افزایش فروش به واسطه افزایش نرخ و p\e  پایین نسبت به گروه

۱۵%

بلندمدت

فولاد

۵,۱۷۰

۶,۰۰۰

گزارشات ماهانه و افزایش میزان فروش و نرخ دلار و  زیرمجموعه‌های  مناسب

۱۵%

بلندمدت

دتماد

۳۱,۲۳۰

۳۶,۰۰۰

افزایش نرخ دارو و گزارشات فصلی مناسب

۱۵%

بلندمدت

کزغال

۱۵,۸۶۰

۲۱,۰۰۰

پایان تعمیرات و افزایش فروش

۱۵%

بلندمدت

شبندر

۷,۱۵۰

۹,۰۰۰

رشد سود با افزایش قیمت نفت و کرک اسپرد بنزین و نفت گاز

۱۵%

بلندمدت

مادیرا

۲,۵۶۸

۳,۴۰۰

عدم فعالیت به علت انتقال به شرکت‌های زیرمجموعه‌کسب سود از آنها

۱۵%

بلندمدت

بورس

۵,۵۳۰

۶,۶۰۰

گزارشات مناسب تابستان و احتمال پاییز

۱۵%

بلندمدت

وبملت

۲,۷۳۲

۴,۰۰۰

ازاد شدن دارایی ارزی بانکی با احیای برجام و رفع تحریم بانکی

۱۵%

*سبدگردان ثنا

نماد

قیمت روز(ریال)

هدف قیمتی(ریال)

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفو

میان مدت

فباهنر

۲۳,۳۵۰

۳۰,۰۰۰

P/E مناسب، توان افزایش سودآوری

۱۵%

میان مدت

کیمیا

۵,۰۲۳

۷,۰۰۰

P/E مناسب، توان افزایش سود آوری

۱۵%

میان مدت

کرماشا

۶۲,۲۲۰

۷۰,۰۰۰

P/E مناسب، توان افزایش سود آوری

۱۵%

میان مدت

شبندر

۷,۱۵۰

۹,۳۰۰

P/E مناسب، توان افزایش سود آوری

۱۵%

بلند مدت

حسینا

۴۳,۳۵۰

۵۵,۰۰۰

P/E مناسب، افزایش فعالیت کانتینری کشور

۱۰%

بلند مدت

زفکا

۷,۹۱۰

۱۰,۰۰۰

P/E مناسب، کاهش قیمت های جهانی مواداولیه

۱۰%

بلند مدت

وپست

۴,۱۴۵

۵,۱۰۰

P/E مناسب، توان افزایش سود آوری

۲۰%

*سبدگردان سرمایه و دانش

افق زمانی

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

توضیحات

 پرتفوی

میان ‌مدت

میان ‌مدت

شبندر

۷,۱۵۰

۱۲,۰۰۰

چشم‌انداز و وضعیت بنیادی مناسب

۱۰

میان ‌مدت

فولاد

۵,۱۷۰

۷,۵۰۰

سودآوری بالا در مقایسه با قیمت

۱۰

میان ‌مدت

ونوین

۳,۲۲۴

۵,۰۰۰

وضعیت عملیاتی مطلوب بانک

۱۵

بلندمدت

بلندمدت

وغدیر

۱۳,۹۷۰ 

۱۸,۰۰۰

پایین بودن نسبت P/NAV در کنار رشد و تنوع زیرمجموعه‌

۲۰

بلندمدت

وپترو

۹,۱۳۰ 

۱۶,۰۰۰

وضعیت مناسب شرکت­های زیرمجموعه؛ پایین بودن P/NAV

۱۵

بلند ‌مدت

سشرق

۷,۴۸۰ 

۱۴,۰۰۰

وضعیت بنیادی خوب و انتظار رشد سودآوری

۱۵

بلند ‌مدت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق

بازده مناسب و ریسک پایین

۱۵

*ویستا 

بازه سرمایه گذاری

نماد

قیمت

هدف قیمتی

توضیحات

وزن در پرتفوی

میان مدت

شپدیس

۱۹۱,۲۳۰

۲۲۰,۰۰۰

نرخ فروش بالا با تداوم بحران انرژی در اروپا

۱۵%

میان مدت

سآبیک

۱۱,۵۴۰

۱۳,۵۰۰

درصد تقسیم سود بالا و نسبت P/E مناسب

۱۵%

میان مدت

کپارس

۷,۲۷۰

۹,۰۰۰

تکمیل طرح توسعه در سال جاری و افزایش سوآوری

۱۵%

میان مدت

چکاپا

۲,۵۸۰

۳,۰۰۰

دارای طرح توسعه و افزایش سودآوری

۱۵%

بلند مدت

ثبات

۱۲,۳۹۸

-

بازدهی ثابت و بدون ریسک

۲۰%

بلند مدت

ویستا

۱۱,۴۵۸

-

برخورداری از پرتفوی بهینه

۲۰%

*ارزش آفرینان پاسارگاد

افق زمانی

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

پتانسیل های نماد

پرتفوی

میان مدت

فروس

۵,۵۵۰

۷,۰۰۰

چشم انداز مناسب با توافق برجام

۱۵%

میان مدت

شدوص

۱۱,۵۴۰

۱۵,۰۰۰

وضعیت مناسب بنیادی- P/E پایین- چشم انداز مناسب باتوافق برجام

۱۵%

میان مدت

شاوان

۱۷,۸۶۰

۲۵,۰۰۰

وضعیت مناسب بنیادی

۱۵%

بلند مدت

فولاد

۵,۱۷۰

۷,۰۰۰

وضعیت مناسب بنیادی و داشتن زیرمجموعه‌های متنوع

۱۵%

بلند مدت

وغدیر

۱۳,۹۷۰

۲۰,۰۰۰

هلدینگ چندرشته‌ای ارزنده - تقسیم سود مناسب

۲۰%

بلند مدت

کیمیا

۵,۰۲۳

۷,۰۰۰

وضعیت مناسب بنیادی

۲۰%

ویستا

منبع: بیدار بورس
کد خبر 21611

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 13 =