۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۹:۴۲
سبد سهام پیشنهادی

داشتن هدف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در خرید سهام، یکی از اصلی‌ترین اصول سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است. در این پست فعالان حرفه‌ای بازار به پیشنهاد سبد سهامی خود با ذکر دلیل جذابیت هر سهم پرداخته‌اند. بدیهی است این تحلیل هیچگونه توصیه جهت خرید و فروش نبوده و به تنهایی معیار مناسبی جهت تصمیم‌گیری نخواهد بود.

*مشاورسرمایه‌گذاری فاینتک

افق زمانی

نماد شرکت

قیمت
 روز

هدف

قیمتی

توضیحات

درصد از پرتفوی

میان ‌مدت

کرماشا

                ۶۵,۵۰۰

۸۰،۰۰۰

P/E آتی مناسب با توجه به نزدیکی مجمع جهت دریافت سود نقدی

۱۵

شپنا

                ۶,۹۶۰ 

۹،۰۰۰

افزایش کرک اسپرد محصولات و انتظار گزارش‌های سالانه و فصلی مناسب

۱۵

کلوند

                ۲۸,۰۴۰

۳۰،۰۰۰

P/E آتی مناسب با توجه به نزدیکی مجمع جهت دریافت سود نقدی،گزارش ماهانه مناسب 

۱۵

بلند ‌مدت

وغدیر

                ۱۴,۴۸۰

۲۰،۰۰۰

P/NAVحدود ۰.۶ با احتساب پرتفوی غیربورسی و احتمال عرضه شرکت های زیرمجموعه در بورس و فرابورس در سال ۱۴۰۱

۱۵

مدیر

                ۱۰,۵۲۳

۱۵،۰۰۰

پرتفوی کم‌ریسک و بنیادی

۱۵

سشرق

۸,۰۲۰ 

۱۲،۰۰۰

P/E آتی مناسب و احتمال عرضه‌اولیه شرکت سیمان سفیدشرق

۱۵

کهمدا

                ۱۲,۱۱۰

۱۸،۰۰۰

P/E آتی مناسب باتوجه به بهره‌برداری از طرح توسعه و انتظار بهبود گزارش‌های ماهانه و میان‌ دوره

۱۰

*سبدگردان اندیشه صبا

افق زمانی

نماد

قیمت روز(ریال)

هدف قیمتی(ریال)

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفو

بدون ریسک

صندوق اندیشه ورزان صبا تامین با نماد "اوصتا"

۲۲،۸۳۵

__

پیش بینی حداقل نرخ ۲۲ درصد سالیانه

۱۰%

کوتاه مدت

کلوند

۲۸,۰۴۰

۳۱،۰۰۰

افزایش نرخ کاشی، نسبت P.E مناسب در صنعت، نزدیکی مجمع و درصد تقسیم سود بالا.

۵%

میان مدت

سصوفی

۱۸،۹۹۰

۲۳،۰۰۰

نرخ های فروش مناسب در بورس کالا، نرخ های صادراتی مناسب و نسبت P.E مناسب در صنعت.

۱۰%

میان مدت

شپدیس

۱۷۴,۸۵۰

۲۰۰،۰۰۰

موقعیت جغرافیایی مناسب جهت صادرات،نسبت P.Eمناسب در صنعت و درصد تقسیم سود بالا.

۱۵%

میان مدت

شگویا

۱۲،۲۲۰

۱۵،۰۰۰

تقاضا داخلی مناسب محصولات، برگشت ذخیره مالیاتی، رقابت محصولات در بورس‌کالا، تقسیم سود بالا و نزدیکی مجمع.

۱۰%

بلند مدت

فولاد

۱۱،۷۵۰

۱۵،۰۰۰

نرخ های فروش مناسب شرکت در بورس‌کالا، وجود  تقاضا مناسب برای محصولات در بورس‌کالا و نسبت P.Eپایین شرکت.

۲۰%

بلند مدت

وغدیر

۱۴،۴۸۰

۱۹،۰۰۰

پرتفوی متنوع با سوداوری مناسب در صنعت پترو پالایشی و سیمانی و...، عرضه اولیه برخی شرکت های زیرمجموعه، نسبت قیمت به ناو حدود ۶۰ درصد و درصد تقسیم سود بالا.

۱۵%

بلند مدت

شپنا

۶،۹۶۰

۹،۵۰۰

انتظار رشد قیمت نفت، رشدکرک اسپردهای محصولات، طرح توسعه کیفی سازی گازوییل به عنوان مهم ترین محصول شرکت.

۱۵%

*سبدگردان داریک پارس

افق زمانی

نماد شرکت

قیمت
 روز

هدف

قیمتی

توضیحات

درصد از پرتفوی

میان مدت

وبملت

۳۸۰۷

۴۶۰۰

وضعیت بنیادی مناسب

۲۰

شتران

۵۳۴۰

۶۴۰۰

وضعیت بنیادی مناسب

۱۵

فاراک

۱۵۷۱

۲۲۵۰

اتمام اصلاح قیمتی و برگشت روند

۱۵

سایپا

۱۹۰۴

۳۱۰۰

اتمام اصلاح و بازگشت روند صعودی،بهبود عملیات

۱۵

قثابت

۳۴۲۹

۴۳۰۰

اتمام اصلاح قیمتی و ارزش بالای دارایی ها

۱۵

بلند مدت

فراز

۱۵۴۳۸

۱۸۵۰۰

بازدهی مناسب و کم ریسک

۱۰

داریک

۱۲۸۱۵

۱۵۰۰۰

کاهش ریسک پرتفو

۱۰

*شرکت رادمان سرمایه

افق زمانی

نماد

قیمت روز

هدف

دلیل

وزن پرتفو

میان مدت

ورازی

۲,۰۱۹

۳۰۰۰

افق سودآوری مناسب

۲۰%

میان مدت

خزامیا

۹,۵۰۰

۱۵۰۰۰

تراز مثبت عملیاتی

۱۵%

میان مدت

شبندر

۸,۹۹۰

۱۲۰۰۰

کرک اسپرد مناسب

۲۰%

بلند مدت

فولاد

۱۱,۷۵۰

۱۴۰۰۰

وضعیت بنیادی مناسب

۲۵%

بلند مدت

سپاها

۹,۳۵۰

۱۷۰۰۰

وضعیت بنیادی مناسب

۲۰%

*سبدگردان ارزش‌پرداز آریان 

افق زمانی

نماد

قیمت روز(ریال)

هدف قیمتی(ریال)

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفو

کوتاه مدت

ساروم

۲۸،۰۷۰

۳۳،۶۸۴

وضعیت بنیادی مناسب  و تقاضای مناسب در بورس کالا

۱۰

شغدیر

۹۸،۴۹۰

۱۲۰،۰۰۰

وضعیت مناسب درآمدهای عملیاتی

۲۰

میان مدت

وبملت

۳،۸۰۷

۴،۵۶۸

تراز مثبت عملیاتی و پیش بینی سود مناسب و اصلاح صورت‌های مالی

۱۵

شپنا

۶،۹۶۰

۷،۵۰۰

کرک اسپرد مناسب و وضعیت مناسب شرکتهای زیر مجموعه

۲۰

بلند مدت

خدیزل

۱۲،۱۷۰

۱۶،۰۰۰

افزایش تناژ تولید در سبد محصولات با حاشیه سود بالا

۱۵

شپدیس

۱۷۴،۸۵۰

۲۲۰،۰۰۰

ثبات نرخ جهانی اوره و روند فروش مناسب

۲۰

*مشاور سرمایه‌گذاری خط ارزش 

شرح

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفو

میان مدت

شسینا

۱,۹۱۴

۲,۷۰۰

وضعیت مناسب تکنیکال نماد

۲۰

میان مدت

وآرین

۱,۳۱۳   

۱,۹۰۰

وضعیت مناسب تکنیکال نماد

۲۰

میان مدت

خفنر

 ۷,۲۵۰

۸,۵۰۰

وضعیت مناسب تکنیکال نماد

۲۰

بلند مدت

نوری

۱۲۴,۱۷۰ 

۱۹۰,۰۰۰

وضعیت مناسب بنیادی و سود تقسیمی بالای نماد

۲۰

بلند مدت

شغدیر

۹۸,۴۹۰

۱۸۰,۰۰۰

وضعیت مناسب بنیادی و سود تقسیمی بالای نماد

۲۰

*کارگزاری بانک صنعت و معدن 

افق زمانی

نماد شرکت

قیمت
 روز

هدف

قیمتی

توضیحات

درصد از پرتفوی

میانمدت

کزغال

۱۷،۸۵۰

۲۷،۵۰۰

اتمام اورهال شرکت و جهش سود آوری ۱۴۰۱

۲۰

ولصنم

۲,۷۷۲

۳،۸۰۰

کم ترین نسبت قیمت به درآمد در صنعت

۲۰

هرمز

۱۵،۷۴۰

۲۴,۰۰۰

جهش سودآوری در سال جاری و تداوم آن در سال آتی

۲۰

بلند مدت

شیران

۲۰,۱۳۰ 

۳۰,۰۰۰

تداوم سود آوری سال جاری و افزایش سرمایه انباشته

۲۰

سفار

۹۵,۹۵۰ 

۱۲۵،۰۰۰

بالاترین نرخ فروش بورس کالا +تجدید ارزیابی سنگین زمین و فروش دارایی

۲۰

*سبدگردان سرمایه و دانش 

افق زمانی

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

توضیحات

درصد از پرتفوی

میان ‌مدت

شبندر

۸,۹۹۰

۱۲,۰۰۰

چشم‌انداز و وضعیت بنیادی مناسب

۲۵

فولاد

۱۱,۷۵۰

۱۴,۰۰۰

سودآوری بالای شرکت در مقایسه با قیمت

۲۰

ونوین

۳,۶۴۰

۵,۰۰۰

وضعیت عملیاتی مطلوب؛ سود بالای تسعیر ارز

۱۰

بلندمدت

وغدیر

۱۴,۴۸۰

۱۸,۰۰۰

پایین بودن نسبت P/NAV در کنار رشد و تنوع زیرمجموعه‌ها

۲۰

وپترو

۱۱,۱۱۰

۱۵,۰۰۰

وضعیت مناسب شرکت­های زیرمجموعه‌؛ پایین بودن P/NAV شرکت

۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق

بازده مناسب و ریسک پایین

۱۵

*ارزش آفرینان پاسارگاد

افق زمانی

نماد

قیمت روز

هدف قیمت

پتانسیل های نماد

وزن در پرتفوی

میان مدت

کاوه

۱۲,۶۶۰

۱۶,۰۰۰

وضعیت مناسب بنیادی، طرح توسعه در حال بهره برداری

۱۵%

میان مدت

وپست

۴,۱۵۸

۵,۰۰۰

وضعیت مناسب بنیادی- پی بر ای پایین

۱۵%

میان مدت

شاوان

۲۴,۸۰۰

۳۵,۰۰۰

وضعیت مناسب بنیادی - بهبود کرک اسپرد صنعت

۱۵%

بلند مدت

فولاد

۱۱,۷۵۰

۱۵,۰۰۰

وضعیت مناسب بنیادی و داشتن زیرمجموعه های متنوع که ریسک تغییرات سودآوری را کاهش می دهد

۱۵%

بلند مدت

وغدیر

۱۴,۴۸۰

۱۸,۰۰۰

تاثیرپذیری مثبت از حذف ارز ۴۲۰۰، افزایش محسوس درآمد آتی
 تقسیم سود مناسب

۲۰%

بلند مدت

سفار

۹۵,۹۵۰

-

برنامه شرکت برای افزایش سرمایه سنگین از محل تجدید ارزیابی زمین

۲۰%

*سرمایه‌گذاری بیمه‌نوین 

دلیل معرفی

 هدف قیمتی

 قیمت

بازدهی

نماد

پتانسیل افزایش سود

 ۹,۰۰۰

 ۸,۲۹۰

کوتاه مدت

شپلی

پتانسیل افزایش سود

 ۱۰,۰۰۰

 ۹,۰۸۰

کوتاه مدت

فتوسا

پتانسیل شناسایی سود حاصل از فروش دارایی

 ۱۷,۰۰۰

 ۱۲,۶۵۰

میان مدت

غنوش

تاثیر مثبت عرضه بلوک های دولت

 ۲,۵۰۰

 ۱,۹۰۴

میان مدت

خسایا

رشد نرخ دلار و وضعیت مناسب بنیادی

 ۹,۵۰۰

 ۷,۴۰۰

بلند مدت

فملی

ترلز مثبت ارزی- وضعیت مناسب دارایی ها-پتانسیل شناسایی سود از محل واگذاری دارایی

 ۲,۳۰۰

 ۱,۹۳۸

میان مدت

وبصادر

مناسب بودن قیمت و عدم رشد این نماد علی رغم رشد شرکت های زیرمجموعه

 ۱,۱۰۰

 ۹۸۲

بلند مدت

شستا

کد خبر 17601

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 7 =